Dodaj zlecenie

Oferta utylizacji odpadów zwierzęcych i spożywczych

Jesteśmy Przedsiębiorstwem zajmującym się zbieraniem, transportem i spalaniem obocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, 2, 3. Posiadamy jedyną w kraju efektywną spalarnię i wszystkie wymagane prawem decyzje, tak na spalanie jak i transport na terenie całego kraju.

Działamy proekologicznie produkując zieloną energię elektryczną.

Posiadamy szeroko rozwiniętą sieć punktów dyspozycyjnych oraz wyspecjalizowanych środków transportu , przez co możemy zapewnić systematyczne odbiory i konkurencyjną cenę za nasze usługi. Świadczymy nieodpłatnie usługi z zakresu utylizacja padłych zwierząt - dzikich, bezdomnych w tym głównie gospodarskich (zgodnie z umową ARiMR) na terenie miast i gmin które mają z nami podpisaną umowę.

Utylizacja odpadów zwierzęcych: Utylizacja odpadów spożywczych:
 • Odpady zwierzęce kategorii 2 i 3 (wieprzowe) z ubojni: jelita, konfiskaty i odpady przewodu pokarmowego
 • Odpady z mleczarni: mleko zakażone, osady z wirówek, tłuszcze kanałowe, przeterminowane oraz niepełnowartościowe produkty
 • Odpady kategorii 3 z masarni: kości inne
 • Odpady gastronomiczne i przeterminowane kategorii 3 - pojemnik(70-120l)
 • Odpady kategorii 1 z ubojni bydła rzeźnego
 • Odpady z przetwórni owocowo-warzywnych
 • Krew zwierzęca
 • Odpady z przetwórni pasz i inne pochodzenia roślinnego
 • Drób i inne odpady z ferm drobiu kategorii 2 i 3 - (odbiór w workach foliowych lub pojemnikach)
 • Zwierzęta futerkowe z ferm
 • Tłuszcze kanałowe, osady ściekowe, osady z biologicznych oczyszczalni ścieków w tym z przyzakładowych

 • Zapewniamy specjalistyczne pojemniki oraz niezbędne dokumenty odbioru odpadów.

  W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt 24 282 16 53

  Jesteśmy przedsiębiorstwem energetycznym, wytwarzamy energię elektryczną z odpadów. Współpraca z Nami gwarantuje stabilność cen świadczonych przez Nas usług, gdyż nie jesteśmy uzależnieni od sprzedaży mączek, tłuszczy itp. Proponowane przez nas ceny są niższe niż w innych firmach i będą spadać wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej.