Dodaj zlecenie

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH


DOKUMENT HANDLOWY

Jest to obowiązkowy dokument przewozowy w przypadku odbioru padłych zwierząt.

W zależności od rodzaju odbieranego zwierzęcia wykorzystuje się odpowiedni typ dokumentu handlowego.Dokumenty do pobrania:
Dokument handlowy kategorii 1: PDF Wzór: PDF
Dokument handlowy kategorii 2: PDF Wzór: PDF

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO (dla producentów rolnych z dofinansowaniem ARiMR)


Dokument do pobrania: PDF

Dzięki oświadczeniu producenta rolnego - producent rolny może ubiegać się o dofinansowanie lub całkowity zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt takich jak bydło, owce, kozy, konie lub świnie.

Jeżeli producent rolny ma podpisaną umowę z Przedsiebiorstwem Przemysłowo-Handlowym Hetman, to oświadczenie wypełniane jest jednorazowo, wymaga jedynie aktualizacji w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli producent rolny nie ma podpisanej umowy, dokument wypełnia się każdorazowo przy odbiorze padłych zwierząt. Dokument wypełnia się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Oto przykłady:

DEFINICJA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:


-zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
-jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:


-zatrudnia mniej niż 50 pracownikó oraz
-jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:


- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- jego roczny bilans nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.