UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT

 

Oferta dla rolników indywidualnych i gospodarstw wielkotowarowych.

 

PPH "HETMAN" Sp. z o.o. składa ofertę zawarcia z Państwa Gminą umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

Proponujemy nieodpłatne wykonanie usług odbioru i utylizacji padłych zwierząt z indywidualnych gospodarstw rolnych i gospodarstw wielkotowarowych, położonych na terenie Państwa Gminy.

Jesteśmy firmą dysponującą unikatową instalacją do spalania odpadów zwierzęcych. W związku z powyższym możemy świadczyć wysokiej jakości usługi przy minimalnych kosztach.

Dzięki zawieranym umowom z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie jesteśmy w stanie zaproponować Państwu wykonywanie usług na wyżej wymienionych warunkach.

Należy podkreślić, iż działamy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi krajowymi i Unii Europejskiej, w tym zgodnie z Rozporządzeniem (WE) No1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi.