Ta strona używa plików cookie.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM

Lista utylizowanych odpadówPPH HETMAN Sp. z o.o. Nr rejestrowy BDO – 000018763
Numer kontaktowy w sprawie systemu BDO oraz spraw związanych z ochroną środowiska – tel. kom. 519-511-343

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o systemie BDO

Informacje odnośnie rodzajów i kodów odpadów, które mogą być przetwarzane i transportowane przez PPH Hetman Sp. z o.o., z uwzględnieniem miejsc prowadzenia działalności:

Rodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Spalarnia odpadów w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0003/000018763
- weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04058102


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacjiRodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Zakład Przetwórczy Kategorii 1 w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0004/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04057401


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11


Wszystkie w/w rodzaje i kody odpadów mogą być transportowane zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami specjalistycznymi środkami transportu należącymi do PPH Hetman Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno
– miejsce prowadzenia działalności zgodnie z danymi zawartymi w systemie BDO Nr MPD: 0001/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 10028006


Lista utylizowanych odpadówPPH HETMAN Sp. z o.o. Nr rejestrowy BDO – 000018763
Numer kontaktowy w sprawie systemu BDO oraz spraw związanych z ochroną środowiska – tel. kom. 519-511-343

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o systemie BDO

Informacje odnośnie rodzajów i kodów odpadów, które mogą być przetwarzane i transportowane przez PPH Hetman Sp. z o.o., z uwzględnieniem miejsc prowadzenia działalności:

Rodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Spalarnia odpadów w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0003/000018763
- weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04058102


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacjiRodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Zakład Przetwórczy Kategorii 1 w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0004/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04057401


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11


Wszystkie w/w rodzaje i kody odpadów mogą być transportowane zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami specjalistycznymi środkami transportu należącymi do PPH Hetman Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno
– miejsce prowadzenia działalności zgodnie z danymi zawartymi w systemie BDO Nr MPD: 0001/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 10028006


Lista utylizowanych odpadów

PPH HETMAN Sp. z o.o. Nr rejestrowy BDO – 000018763
Numer kontaktowy w sprawie systemu BDO oraz spraw związanych z ochroną środowiska – tel. kom. 519-511-343

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o systemie BDO

Informacje odnośnie rodzajów i kodów odpadów, które mogą być przetwarzane i transportowane przez PPH Hetman Sp. z o.o., z uwzględnieniem miejsc prowadzenia działalności:

Rodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Spalarnia odpadów w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0003/000018763
- weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04058102


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacjiRodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Zakład Przetwórczy Kategorii 1 w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0004/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04057401


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11


Wszystkie w/w rodzaje i kody odpadów mogą być transportowane zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami specjalistycznymi środkami transportu należącymi do PPH Hetman Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno
– miejsce prowadzenia działalności zgodnie z danymi zawartymi w systemie BDO Nr MPD: 0001/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 10028006


Lista utylizowanych odpadów


PPH HETMAN Sp. z o.o. Nr rejestrowy BDO – 000018763
Numer kontaktowy w sprawie systemu BDO oraz spraw związanych z ochroną środowiska – tel. kom. 519-511-343

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o systemie BDO

Informacje odnośnie rodzajów i kodów odpadów, które mogą być przetwarzane i transportowane przez PPH Hetman Sp. z o.o., z uwzględnieniem miejsc prowadzenia działalności:

Rodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Spalarnia odpadów w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0003/000018763
- weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04058102


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacjiRodzaje i kody odpadów, które mogą być przetworzone zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami przez PPH Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce – Zakład Przetwórczy Kategorii 1 w Olszówce
– miejsce prowadzenia działalności system BDO Nr MPD: 0004/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 04057401


Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1           2
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 80 Wysłodki
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
16 Odpady nieujęte w innych grupach
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11


Wszystkie w/w rodzaje i kody odpadów mogą być transportowane zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami specjalistycznymi środkami transportu należącymi do PPH Hetman Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno
– miejsce prowadzenia działalności zgodnie z danymi zawartymi w systemie BDO Nr MPD: 0001/000018763
– Weterynaryjny numer identyfikacyjny - PL 10028006


P.P.H. Hetman Sp. z o.o.

tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212

Pobierz Aplikację

Pobierz Aplikację Hetman

zlecenia@hetman.pl - zgłaszanie zleceń

hetman@hetman.pl - nasz główny e-mail

Designed by Bartosz Luciński & Konrad Sujecki HETMAN.PL © 2017

P.P.H. Hetman Sp. z o.o.

tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212

Pobierz Aplikację

Pobierz Aplikację Hetman

zlecenia@hetman.pl - zgłaszanie zleceń

hetman@hetman.pl - nasz główny e-mail

Designed by Bartosz Luciński & Konrad Sujecki HETMAN.PL © 2017