Ta strona używa plików cookie.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM

Lista utylizowanych odpadówNumer Rejestrowy BDO: 000018763 (nadany dnia 25.05.2018)
Transport materiałów kategorii 1,2 i 3 - Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 10028006Firma P.P.H. Hetman Sp.z o.o. posiada pozwolenia na:

Lp.    Kody odpadów    Rodzaje odpadów
1   16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
2   16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
3   16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
4   19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
5   19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
6   19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
7   19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
8   19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wyminione w 19 08 11
9   20 01 01 Papier i tektura
10   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
11   20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
12   20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
13   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
14   20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
15   20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
16   19 08 02 Zawartość piaskowników
17   19 08 01 Skratki
18   02 01 03 Odpadowa masa roślinna
19   02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
20   02 01 99 Inne nie wymienione odpady
21   02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
22   02 02 03 Surowce i produkty nienadające się  do spożycia i przetwórstwa
23   02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
24   02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
25   02 04 80 Wysłodki
26   02 05 80 Odpadowa serwatka
27   02 07 80 Wysłodki, osady moszczowe, wywary
28   03 01 01 Odpady kory i korka
29   16 03 80 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
30   02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
31   02 01 06 Odchody zwierzęce
32   02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
33   02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
34   02 02 99 Inne niewymienione odpady
35   02 03 02 Odpady  konserwantów
36   02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
37   02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
38   02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
39   02 05 02 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
40   02 05 99 Inne niewymienione odpady
41   02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa
42   02 06 02 Odpady konserwantów
43   02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
44   02 06 80 Nie przydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
45   02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
46   02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
47   02 03 82 Odpady tytoniowe
48   02 03 99 Inne niewymienione odpady
49   02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
50   02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
51   02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

Lista utylizowanych odpadówNumer Rejestrowy BDO: 000018763 (nadany dnia 25.05.2018)
Transport materiałów kategorii 1,2 i 3 - Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 10028006Firma P.P.H. Hetman Sp.z o.o. posiada pozwolenia na:

Lp.    Kody odpadów    Rodzaje odpadów
1   16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
2   16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
3   16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
4   19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
5   19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
6   19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
7   19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
8   19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wyminione w 19 08 11
9   20 01 01 Papier i tektura
10   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
11   20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
12   20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
13   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
14   20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
15   20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
16   19 08 02 Zawartość piaskowników
17   19 08 01 Skratki
18   02 01 03 Odpadowa masa roślinna
19   02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
20   02 01 99 Inne nie wymienione odpady
21   02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
22   02 02 03 Surowce i produkty nienadające się  do spożycia i przetwórstwa
23   02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
24   02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
25   02 04 80 Wysłodki
26   02 05 80 Odpadowa serwatka
27   02 07 80 Wysłodki, osady moszczowe, wywary
28   03 01 01 Odpady kory i korka
29   16 03 80 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
30   02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
31   02 01 06 Odchody zwierzęce
32   02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
33   02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
34   02 02 99 Inne niewymienione odpady
35   02 03 02 Odpady  konserwantów
36   02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
37   02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
38   02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
39   02 05 02 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
40   02 05 99 Inne niewymienione odpady
41   02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa
42   02 06 02 Odpady konserwantów
43   02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
44   02 06 80 Nie przydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
45   02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
46   02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
47   02 03 82 Odpady tytoniowe
48   02 03 99 Inne niewymienione odpady
49   02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
50   02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
51   02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

Lista utylizowanych odpadów

Numer Rejestrowy BDO: 000018763 (nadany dnia 25.05.2018)
Transport materiałów kategorii 1,2 i 3 - Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 10028006


Firma P.P.H. Hetman Sp.z o.o. posiada pozwolenia na:

Lp.    Kody odpadów    Rodzaje odpadów
1   16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
2   16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
3   16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
4   19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
5   19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
6   19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
7   19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
8   19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wyminione w 19 08 11
9   20 01 01 Papier i tektura
10   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
11   20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
12   20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
13   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
14   20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
15   20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
16   19 08 02 Zawartość piaskowników
17   19 08 01 Skratki
18   02 01 03 Odpadowa masa roślinna
19   02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
20   02 01 99 Inne nie wymienione odpady
21   02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
22   02 02 03 Surowce i produkty nienadające się  do spożycia i przetwórstwa
23   02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
24   02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
25   02 04 80 Wysłodki
26   02 05 80 Odpadowa serwatka
27   02 07 80 Wysłodki, osady moszczowe, wywary
28   03 01 01 Odpady kory i korka
29   16 03 80 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
30   02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
31   02 01 06 Odchody zwierzęce
32   02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
33   02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
34   02 02 99 Inne niewymienione odpady
35   02 03 02 Odpady  konserwantów
36   02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
37   02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
38   02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
39   02 05 02 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
40   02 05 99 Inne niewymienione odpady
41   02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa
42   02 06 02 Odpady konserwantów
43   02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
44   02 06 80 Nie przydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
45   02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
46   02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
47   02 03 82 Odpady tytoniowe
48   02 03 99 Inne niewymienione odpady
49   02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
50   02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
51   02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

Lista utylizowanych odpadów

Numer Rejestrowy BDO: 000018763 (nadany dnia 25.05.2018)
Transport materiałów kategorii 1,2 i 3 - Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 10028006


Firma P.P.H. Hetman Sp.z o.o. posiada pozwolenia na:

Lp.    Kody odpadów    Rodzaje odpadów
1   16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
2   16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
3   16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
4   19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
5   19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
6   19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
7   19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
8   19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wyminione w 19 08 11
9   20 01 01 Papier i tektura
10   20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
11   20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
12   20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
13   20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
14   20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
15   20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
16   19 08 02 Zawartość piaskowników
17   19 08 01 Skratki
18   02 01 03 Odpadowa masa roślinna
19   02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
20   02 01 99 Inne nie wymienione odpady
21   02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
22   02 02 03 Surowce i produkty nienadające się  do spożycia i przetwórstwa
23   02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
24   02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
25   02 04 80 Wysłodki
26   02 05 80 Odpadowa serwatka
27   02 07 80 Wysłodki, osady moszczowe, wywary
28   03 01 01 Odpady kory i korka
29   16 03 80 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
30   02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
31   02 01 06 Odchody zwierzęce
32   02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
33   02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
34   02 02 99 Inne niewymienione odpady
35   02 03 02 Odpady  konserwantów
36   02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
37   02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
38   02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
39   02 05 02 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
40   02 05 99 Inne niewymienione odpady
41   02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa
42   02 06 02 Odpady konserwantów
43   02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
44   02 06 80 Nie przydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
45   02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
46   02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
47   02 03 82 Odpady tytoniowe
48   02 03 99 Inne niewymienione odpady
49   02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
50   02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
51   02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

P.P.H. Hetman Sp. z o.o.

tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212

Pobierz Aplikację

Pobierz Aplikację Hetman

zlecenia@hetman.pl - zgłaszanie zleceń

hetman@hetman.pl - nasz główny e-mail

Designed by Bartosz Luciński & Konrad Sujecki HETMAN.PL © 2017

P.P.H. Hetman Sp. z o.o.

tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212

Pobierz Aplikację

Pobierz Aplikację Hetman

zlecenia@hetman.pl - zgłaszanie zleceń

hetman@hetman.pl - nasz główny e-mail

Designed by Bartosz Luciński & Konrad Sujecki HETMAN.PL © 2017