Ta strona używa plików cookie.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM

Utylizacja odpadów

Firma PPH Hetman Sp. z o.o. zajmuje się utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (KAT. 1), wysokiego (KAT. 2) oraz niskiego ryzyka (KAT. 3)

Zgodnie z wytycznymi weterynaryjnymi istnieje obowiązek utylizacji padłych sztuk zwierząt sklasyfikowanych jako materiał szczególnego (KAT.1) i wysokiego ryzyka (KAT.2), jedynie w przeznaczonych specjalnie do tego rodzaju działalności zakładach. Firma nasza posiada taki zakład w miejscowości Olszówka w powiecie Golub-Dobrzyń. Zakład wpisany jest przez Głównego Lekarza Weterynarii na listę zakładów utylizacyjnych, które mogą przetwarzać odpady szczególnego i wysokiego ryzyka. Posiada zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i spalania odpadów zwierzęcych. Zakład Utylizacji w Olszówce został uznany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jako zakład spełniający warunki unijne. Nowoczesna, unikatowa na terenie kraju linia technologiczna zapewnia skuteczne unieszkodliwianie odpadów przy minimalnych kosztach.

Dzięki podpisanej umowie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie PPH "HETMAN" Sp. z o.o. objęło swoim zakresem działania obszar 180 powiatów, odbierając padłe zwierzęta z indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw wielkotowarowych. Współpraca z władzami samorządowymi sprawia, iż indywidualni rolnicy mają coraz większe zaufanie do usług naszej firmy.

Profesjonalne środki transportu, nowoczesna linia technologiczna, oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zawodowa zapewniają zniwelowanie zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych przy odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok zwierzęcych. PPH "HETMAN" Sp. z o.o. zajmuje się również utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obsługując ponad dwieście zakładów przetwórstwa mięsnego.

Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi wszystkie zakłady wytwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego (ubojnie, zakłady masarskie) są zobowiązane posiadać stosowne umowy z zakładami utylizacyjnymi na odbiór i przerób odpadów poubojowych. PPH"HETMAN" Sp. z o.o. pomimo licznej konkurencji jest jednym z największych na rynku lokalnym i znaczącym na rynku krajowym odbiorcą odpadów poubojowych. Dzięki konkurencyjnym cenom nasza firma utrzymuje swoją silną pozycję na rynku.

Wychodząc naprzeciw zaleceniom Służb Weterynaryjnych i Inspekcji Sanitarnej uprzejmie deklarujemy gotowość podjęcia współpracy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów żywieniowych z zakładów gastronomicznych, które obecnie na postawie Rozporządzeniem (WE) No 1069/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, powinny być przetwarzane w uprawnionych zakładach utylizacyjnych.

Utylizacja odpadów

Firma PPH Hetman Sp. z o.o. zajmuje się utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (KAT. 1), wysokiego (KAT. 2) oraz niskiego ryzyka (KAT. 3)

Zgodnie z wytycznymi weterynaryjnymi istnieje obowiązek utylizacji padłych sztuk zwierząt sklasyfikowanych jako materiał szczególnego (KAT.1) i wysokiego ryzyka (KAT.2), jedynie w przeznaczonych specjalnie do tego rodzaju działalności zakładach. Firma nasza posiada taki zakład w miejscowości Olszówka w powiecie Golub-Dobrzyń. Zakład wpisany jest przez Głównego Lekarza Weterynarii na listę zakładów utylizacyjnych, które mogą przetwarzać odpady szczególnego i wysokiego ryzyka. Posiada zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i spalania odpadów zwierzęcych. Zakład Utylizacji w Olszówce został uznany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jako zakład spełniający warunki unijne. Nowoczesna, unikatowa na terenie kraju linia technologiczna zapewnia skuteczne unieszkodliwianie odpadów przy minimalnych kosztach.

Dzięki podpisanej umowie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie PPH "HETMAN" Sp. z o.o. objęło swoim zakresem działania obszar 180 powiatów, odbierając padłe zwierzęta z indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw wielkotowarowych. Współpraca z władzami samorządowymi sprawia, iż indywidualni rolnicy mają coraz większe zaufanie do usług naszej firmy.

Profesjonalne środki transportu, nowoczesna linia technologiczna, oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zawodowa zapewniają zniwelowanie zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych przy odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok zwierzęcych. PPH "HETMAN" Sp. z o.o. zajmuje się również utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obsługując ponad dwieście zakładów przetwórstwa mięsnego.

Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi wszystkie zakłady wytwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego (ubojnie, zakłady masarskie) są zobowiązane posiadać stosowne umowy z zakładami utylizacyjnymi na odbiór i przerób odpadów poubojowych. PPH"HETMAN" Sp. z o.o. pomimo licznej konkurencji jest jednym z największych na rynku lokalnym i znaczącym na rynku krajowym odbiorcą odpadów poubojowych. Dzięki konkurencyjnym cenom nasza firma utrzymuje swoją silną pozycję na rynku.

Wychodząc naprzeciw zaleceniom Służb Weterynaryjnych i Inspekcji Sanitarnej uprzejmie deklarujemy gotowość podjęcia współpracy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów żywieniowych z zakładów gastronomicznych, które obecnie na postawie Rozporządzeniem (WE) No 1069/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, powinny być przetwarzane w uprawnionych zakładach utylizacyjnych.

Utylizacja odpadów

Firma PPH Hetman Sp. z o.o. zajmuje się utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (KAT. 1), wysokiego (KAT. 2) oraz niskiego ryzyka (KAT. 3)

Zgodnie z wytycznymi weterynaryjnymi istnieje obowiązek utylizacji padłych sztuk zwierząt sklasyfikowanych jako materiał szczególnego (KAT.1) i wysokiego ryzyka (KAT.2), jedynie w przeznaczonych specjalnie do tego rodzaju działalności zakładach. Firma nasza posiada taki zakład w miejscowości Olszówka w powiecie Golub-Dobrzyń. Zakład wpisany jest przez Głównego Lekarza Weterynarii na listę zakładów utylizacyjnych, które mogą przetwarzać odpady szczególnego i wysokiego ryzyka. Posiada zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i spalania odpadów zwierzęcych. Zakład Utylizacji w Olszówce został uznany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jako zakład spełniający warunki unijne. Nowoczesna, unikatowa na terenie kraju linia technologiczna zapewnia skuteczne unieszkodliwianie odpadów przy minimalnych kosztach.

Dzięki podpisanej umowie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie PPH "HETMAN" Sp. z o.o. objęło swoim zakresem działania obszar 180 powiatów, odbierając padłe zwierzęta z indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw wielkotowarowych. Współpraca z władzami samorządowymi sprawia, iż indywidualni rolnicy mają coraz większe zaufanie do usług naszej firmy.

Profesjonalne środki transportu, nowoczesna linia technologiczna, oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zawodowa zapewniają zniwelowanie zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych przy odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok zwierzęcych. PPH "HETMAN" Sp. z o.o. zajmuje się również utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obsługując ponad dwieście zakładów przetwórstwa mięsnego.

Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi wszystkie zakłady wytwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego (ubojnie, zakłady masarskie) są zobowiązane posiadać stosowne umowy z zakładami utylizacyjnymi na odbiór i przerób odpadów poubojowych. PPH"HETMAN" Sp. z o.o. pomimo licznej konkurencji jest jednym z największych na rynku lokalnym i znaczącym na rynku krajowym odbiorcą odpadów poubojowych. Dzięki konkurencyjnym cenom nasza firma utrzymuje swoją silną pozycję na rynku.

Wychodząc naprzeciw zaleceniom Służb Weterynaryjnych i Inspekcji Sanitarnej uprzejmie deklarujemy gotowość podjęcia współpracy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów żywieniowych z zakładów gastronomicznych, które obecnie na postawie Rozporządzeniem (WE) No 1069/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, powinny być przetwarzane w uprawnionych zakładach utylizacyjnych.

Utylizacja odpadów

Firma PPH Hetman Sp. z o.o. zajmuje się utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (KAT. 1), wysokiego (KAT. 2) oraz niskiego ryzyka (KAT. 3)

Zgodnie z wytycznymi weterynaryjnymi istnieje obowiązek utylizacji padłych sztuk zwierząt sklasyfikowanych jako materiał szczególnego (KAT.1) i wysokiego ryzyka (KAT.2), jedynie w przeznaczonych specjalnie do tego rodzaju działalności zakładach. Firma nasza posiada taki zakład w miejscowości Olszówka w powiecie Golub-Dobrzyń. Zakład wpisany jest przez Głównego Lekarza Weterynarii na listę zakładów utylizacyjnych, które mogą przetwarzać odpady szczególnego i wysokiego ryzyka. Posiada zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i spalania odpadów zwierzęcych. Zakład Utylizacji w Olszówce został uznany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jako zakład spełniający warunki unijne. Nowoczesna, unikatowa na terenie kraju linia technologiczna zapewnia skuteczne unieszkodliwianie odpadów przy minimalnych kosztach.

Dzięki podpisanej umowie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie PPH "HETMAN" Sp. z o.o. objęło swoim zakresem działania obszar 180 powiatów, odbierając padłe zwierzęta z indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw wielkotowarowych. Współpraca z władzami samorządowymi sprawia, iż indywidualni rolnicy mają coraz większe zaufanie do usług naszej firmy.

Profesjonalne środki transportu, nowoczesna linia technologiczna, oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zawodowa zapewniają zniwelowanie zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych przy odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok zwierzęcych. PPH "HETMAN" Sp. z o.o. zajmuje się również utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obsługując ponad dwieście zakładów przetwórstwa mięsnego.

Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi wszystkie zakłady wytwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego (ubojnie, zakłady masarskie) są zobowiązane posiadać stosowne umowy z zakładami utylizacyjnymi na odbiór i przerób odpadów poubojowych. PPH"HETMAN" Sp. z o.o. pomimo licznej konkurencji jest jednym z największych na rynku lokalnym i znaczącym na rynku krajowym odbiorcą odpadów poubojowych. Dzięki konkurencyjnym cenom nasza firma utrzymuje swoją silną pozycję na rynku.

Wychodząc naprzeciw zaleceniom Służb Weterynaryjnych i Inspekcji Sanitarnej uprzejmie deklarujemy gotowość podjęcia współpracy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów żywieniowych z zakładów gastronomicznych, które obecnie na postawie Rozporządzeniem (WE) No 1069/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, powinny być przetwarzane w uprawnionych zakładach utylizacyjnych.

P.P.H. Hetman Sp. z o.o.

tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212

Pobierz Aplikację

Pobierz Aplikację Hetman

zlecenia@hetman.pl - zgłaszanie zleceń

hetman@hetman.pl - nasz główny e-mail

Designed by Bartosz Luciński & Konrad Sujecki HETMAN.PL © 2017

P.P.H. Hetman Sp. z o.o.

tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212

Pobierz Aplikację

Pobierz Aplikację Hetman

zlecenia@hetman.pl - zgłaszanie zleceń

hetman@hetman.pl - nasz główny e-mail

Designed by Bartosz Luciński & Konrad Sujecki HETMAN.PL © 2017